Visitasjon 1


Simon Michelsen Steenholts Brev til Stiftsprovst Morten Reenberg, dat. Søllerød 23/10 1734.

1734-10-23

1700-tallet, Kulturhistorie, Brev, Skoler vedk., Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Tale, Prester, Fordømmelse, Visitasjon