Stavkirke-utsmykning 13


Knud Knudsen

Dørportal af Aardals gamle Kirke i Sogn

Dørportal, Kunstsamling, museum, Utskjæringer, Middelalder-ornamentikk, Byggutsmykning, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Dørportal af Aardals gamle Kirke i Sogn

Dørportal, Kunstsamling, museum, Utskjæringer, Middelalder-ornamentikk, Byggutsmykning, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Dørportal af Aardals gamle Kirke i Sogn

Dørportal, Kunstsamling, museum, Utskjæringer, Middelalder-ornamentikk, Byggutsmykning, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Dørportal af Sogndals gamle Kirke i Sogn

Dørportal, Kunstsamling, museum, Utskjæringer, Middelalder-ornamentikk, Byggutsmykning, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Hovedindgangen til Eidsborg Kirke i Telemarken.

Mann, Hverdagsklær, Stavkirke, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Hovedindgangen til Hitterdals Kirke, Telemarken

Gutt, Kirke, Bowlerhatt, Stavkirke, Vadmeljakke, Vadmelbukse, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Den sydlige Indgang til Hitterdals Kirke, Telemarken.,

Mann, Stavkirke, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Parti af Urnæs Kirke i Sogn

Stavkirke, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Hovedindgangen til Borgunds Kirke, Lærdal

Mann, Herrehatt, Dørportal, Stavkirke, Mannsklær, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Bergens Museum. Dørportale

Interiør og innredning, Kunstsamling, museum, Utskjæringer, Middelalder-ornamentikk, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Bergens Museum: Dørportale

Interiør og innredning, Kirke, Middelalder-ornamentikk, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Bergens Museum: Dørportale

Interiør og innredning, Kirke, Middelalder-ornamentikk, Stavkirke-utsmykning

Knud Knudsen

Parti af Urnæs Kirke i Sogn.

Stavkirke, Stavkirke-utsmykning