Kirkebenk 54


Ukjent

Båra til Sjur Helgeland

Kirke, Sogneprest, Interiør, Altertavle, Alter, Prekestol, Båre, Kirkebenk

Ukjent

[Kinn kirke]

Kirke, Interiør, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Carl Bjørn Olsen

[Lom stavkirke. Interiør]

Interiør, Stavkirke, Prekestol, Kirkebenk

Hermann Werner

Interiør af Molde Kirke

Postkort, Kirke, Interiør, Altertavle, Alter, Prekestol, Kirkebenk

Enoch Djupdræt

[Ullensvang kirke]

Kirke, Interiør, Dørportal, Kirkebenk

Enoch Djupdræt

Fra storetveit kirke

Kirke, Interiør, Kirkebenk, Orgelgalleri

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Altertavle, Alter, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Døpefont, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Altertavle, Alter, Lysekrone, Lysestake, Prekestol, Krusifiks, Døpefont, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Altertavle, Lysekrone, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Altertavle, Alter, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Altertavle, Alter, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Lysekrone, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Lysekrone, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken]

Vindu, Altertavle, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Vindu, Kirke, Søyler, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Vindu, Kirke, Søyler, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Kirke, Søyler, Taklampe, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Kirke, Søyler, Lysekrone, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken]

Vindu, Kirke, Søyler, Lysekrone, Jernovn, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken fotografert mot koret og altertavlen]

Kirke, Søyler, Altertavle, Alter, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør fra Mariakirken fotografert mot koret]

Kirke, Altertavle, Alter, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Tavle, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke ca. 1924.]

Vindu, Kirke, Alter, Taklampe, Jernovn, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke ca. 1924.]

Vindu, Kirke, Alter, Taklampe, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke ca. 1924. Parti av koret]

Kirke, Alter, Lysestake, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør. Mariakirken ca. 1925]

Kirke, Altertavle, Alter, Lysekrone, Prekestol, Krusifiks, Tavle, Kirkebenk

Atelier KK

[Interiør av Domkirken mot vest. Inngangsdør tatt fra koret]

1925-09-07

Kirke, Trapp, Søyler, Orgel, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør, Fana kirke. Gudstjeneste]

Prest, Kirke, Alter, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier KK

[Interiør Fana kirke]

Arkitekt, Kirke, Orgel, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør Fana kirke]

Arkitekt, Kirke, Lysekrone, Orgel, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Kirkeskipet sett mot koret]

Vindu, Arkitekt, Kirke, Alter, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Orgelgalleriet sett fra kirkeskipet]

1928-12-29

Arkitekt, Kirke, Lysekrone, Kirkebenk, Orgelgalleri, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

Vindu, Arkitekt, Kirke, Bjelke, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

1928-12-29

Vindu, Arkitekt, Kirke, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Gulvbelegg legges i Johanneskirken, Bergen]

Mann, Kirke, Arbeider, Søyler, Galleri, Kirkebenk, Malere, Malerfirma

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Kirke, Alter, Lysestake, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier K. Knudsen

[Interiør fra Domkirken i Bergen]

Kirke, Søyler, Lysestake, Prekestol, Kirkebenk, Kirkeskip, Orgelgalleri

Atelier KK

Åsane gamle kirke

Kirke, Interiør, Altertavle, Alter, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

Åsane gamle kirke

Kirke, Interiør, Altertavle, Alter, Prekestol, Kirkebenk

Knud Knudsen

[Fjell Kyrkje]

Kirke, Interiør, Trebenk, Alter, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri

K. Knudsen & Co.

[Uten tittel]

Kirke, Interiør, Altertavle, Alter, Prekestol, Kirkebenk

Atelier K. Knudsen

Interiør fra Kirken i Loen

Postkort, Kirke, Interiør, Altertavle, Kirkebenk, Kirkeskip

Atelier K. Knudsen

Fra den Engelske Kirke, Balholmen, Sogn

Postkort, Kirke, Interiør, Altertavle, Alter, Kirkebenk

K. Knudsen & Co.

Interiør av Fantoft Kirke

Postkort, Kirke, Interiør, Alter, Kirkebenk

K. Knudsen & Co.

St. Maria Kirken ; Bergen.

Postkort, Kirke, Interiør, Altertavle, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk

Atelier KK

Fantoft Stavkirke v/Bergen

Postkort, Interiør, Alter, Stavkirke, Utskjæringer, Kirkebenk

Norvin Reklamefoto

Olseth A/S, ingeniør

1964-02-22

Kirke, Interiør, Prekestol, Kirkebenk

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

Interiør, Domkirke, Prekestol, Kirkebenk, Orgelgalleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør, Domkirke, Altertavle, Alter, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Glassmaleri