Kull 5


Ukjent

[Engelsen & Sars Kullforetning]

Lastebil, Kokshandel, Silo, Kull

Ukjent

[Tollbodkaien]

Havn, Slepebåt, Kull

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen Gassverket

1955-06-02

Boligblokk, Oversiktsbilde, Skole, Kaianlegg, Lekter, Gassverk, Flyfoto, Kull

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Nyhavn

1955-06-02

Fabrikk, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fraktefartøy, Flyfoto, Kull

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Kulkompagniet av 1871

1955-06-10

Fabrikk, Boligblokk, Oversiktsbilde, Flyfoto, Kraftproduksjon, Kull