Sagbruk 88


Ukjent

[Oppgangsag. Sagbruk.]

Oppgangsag, Sagbruk

Mittet & Co.

Way to the Olden Lake

Elv, Kvern/mølle (bygdemølle), Sagbruk

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen",Jekteviken]

Arbeider, Skyggelue, Trelast, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sagbruk

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

Arbeider, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sag, Sagbruk

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

Arbeider, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sagbruk

Ukjent

[Arbeider hos L.P.Johannessen, Jekteviken]

Arbeider, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sag, Sagbruk

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

Arbeider, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sag, Sagbruk

Ukjent

["Arbeidstokken hos L.P. Johannessen", Jekteviken]

Arbeider, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sag, Sagbruk

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johahannessen", Jekteviken]

Arbeider, Trelasthandel, Sag, Sagbruk

William Dobson Valentine

Lower Leerfos. Throndhjem

Elv, Foss, Sagbruk

Hans Krum

Nedre Lerfos ved Throndhjem

Landskap, Mann, Elv, Sagbruk

Marcus Selmer

Furebergfossen i Maurangerfjorden i Hardanger

Landskap, Foss, Sagbruk

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ulvik, Hardanger

1925-08-09

Landskap, Oversiktsbilde, Panorama, Hesje, Sagbruk

Jørgen Grundtvig-Olsen

[Sagvåk]

Naust, Sagbruk, Vik

Severin Kannelønning

Fra Frugaards mölle og sagbrug

Mølle, Sagbruk, Demning

Severin Kannelønning

[Gård]

Mølle, Sagbruk, Demning

Ukjent

[Frossen elv og sagbruk(?).]

Trebygning, Elv, Vinter, Is, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Ulvik i Hardanger

Gård, Hesje, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Fjell, Naust, Gutt, Barn i lek, Fjord, Robåt, Færing, Lekebåt, Fiskegarn, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Hardanger

Mann, Fjord, Sagbruk

Knud Knudsen

Tokheim, Hardanger

Fjell, Fjord, Tømmer, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti mellem Stee og Øilo i Valders

Elv, Kvern/mølle (bygdemølle), Trelast, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti ved Ryfossen mellem Stee og Øilo i Valders.

Foss, Kvern/mølle (bygdemølle), Arbeider, Trelast, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Fjell, Fjord, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos

Foss, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos.

By- og småsteder, Foss, Bro, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos

Elv, Foss, Tømmer, Sagbruk, Steinbro

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos

Bolighus, Foss, Tømmerfløting, Sagbruk, Elvestryk

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos.

Foss, Tømmerfløting, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos

Foss, Tømmerfløting, Sagbruk, Steinbro

Knud Knudsen

Parti ved Aamodt

Foss, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti af Skien.

By- og småsteder, Kirke, Sjøbod, Bolighus, Skole, Trehusbebyggelse by, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti af Skien

By- og småsteder, Foss, Bro, Seilskip, Sluse, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti af Ullefos, Telemarken.

Oversiktsbilde, Bygd, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti af Ullefos, Telemarken.

Oversiktsbilde, Bygd, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti af Skjervsfossen, Graven i Hardanger.

Foss, Sagbruk

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Sagbruk

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Sagbruk

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Sagbruk

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Bolighus, Naust, Bygd, Fjord, Sagbruk

Knud Knudsen

Marifjæren i Sogn

Bolighus, Naust, Bygd, Fjord, Sagbruk

Knud Knudsen

Førde Søndfjord

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Elv, Sagbruk

Knud Knudsen

Førde Søndfjord

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Elv, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Ulefos, Telemarken

Elv, Trelastlager, Industri og Håndverk, Trelast, Tømmer, Sagbruk

Knud Knudsen

Ryfos mellem Øilo og Løken i Valders

Landskap, Foss, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti af Veien Ulvik- Eide (Broen i Ulvik, Hardanger)

Foss, Sagbruk, Elvestryk, Steinbro

Knud Knudsen

Parti af Veien Ulvik- Eide (Broen i Ulvik, Hardanger)

Vei, Foss, Sagbruk, Elvestryk, Steinbro

Knud Knudsen

Parti af Skjorta ved Bredheimsvandet, Nordfjord

Fjell, Vann, Trelast, Tømmer, Sagbruk

Knud Knudsen

Parti fra Skien.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Sagbruk, Elvestryk

Knud Knudsen

Parti mellem Løken og Øilo, Valders

Elv, Sagbruk