Krohnske forretningsarkiv 1

Samlinger knyttet til Krohnske forretningsarkiv

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0468

Michael Krohn

[Kopibok nr 19, 1851, fra Det Krohnske Forretningsarkiv]

1851-03-13

Nordlandshandel, Krohnske forretningsarkiv