Kjemi 323

Samlinger knyttet til Kjemi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0351
  • ubb-ms-1997

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 36: [Middel til at bevare klæder mod møl]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Kjemi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 33: [Middel til i Hast at forstene Dyr]

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Kjemi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 83: [Fluidum til at opbevare Fiske og andre Dyr i, istedetfor Brændevin.]

Naturhistorie, Geologi, 1800-tallet, Zoologi, Kjemi, Museologi, Norge

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; N. Wulfsberg; Thorstein Hallager Hiortdahl

Naturen. Nr. 7, Juli 1877, 1. årgang

Naturvitenskap, Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Kjemi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Hans Henrik Reusch; Oskar Emil Schiøtz; Johan Nicolai Hertzberg

Naturen. Nr. 6, Juni 1878, 2. årgang

Fysikk, Geografi, Kommunikasjon, Kjemi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck

Ebullioscopet

Kjemi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Thomas Christian Thomassen; Jacob Worm-Müller; Maurice Girard

Naturen. Nr. 1, Januar 1879, 3. årgang

Astronomi, Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi

Ukjent

Er Metallerne Elementer?

Kjemi

Hans Henrik Reusch; Maurice Girard; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen

Naturen. Nr. 2, Februar 1879, 3. årgang

Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Insekter

Ukjent

Lockyers Hypothese om at de saakaldte Elementer skal være sammensatte Legemer

Kjemi

Carl Frederik Krafft; Leonhard Hess Stejneger; Hans Geelmuyden; Ludvig Schulerud

Naturen. Nr. 1, Januar 1881, 5te. Aargang

Ornitologi, Kommunikasjon, Kjemi, Tidsregning

Ludvig Schulerud

Om Salicylsyren

Kjemi

Carl Frederik Krafft; Jacob Bøckmann Barth; Sophus Septimus Henrichsen; Severin Segelcke Wleügel

Naturen. Nr. 3, Mars 1881, 5te. Aargang

Fysikk, Zoologi, Marinbiologi, Kjemi, Skogbruk

Severin Segelcke Wleügel

Celluloid

Kjemi

Carl Frederik Krafft; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille; Dietrichson; Sophus Septimus Henrichsen; Hercules Tornøe

Naturen. Nr. 4, April 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Fysikk, Kjemi

Hercules Tornøe

Nogle af den norske Nordhavsexpeditions chemiske Undersøgelser

Kjemi

F. Arentz

Vandgas

Kjemi

Carl Frederik Krafft

Papain

Kjemi

Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Hercules Tornøe; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt; Jean-Charles Houzeau

Naturen. Nr. 5, Mai 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Kjemi

H.O. Jensen

Om Kulstoffet og dets Forbindelser

Kjemi

Hercules Tornøe

Nogle af den norske Nordhavsexpedtions chemiske Undersøgelser

Kjemi

Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Georg Ossian Sars; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 6, Juni 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Marinbiologi, Kjemi

H.O. Jensen

Om Kulstoffet og deres Forbindelser

Kjemi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Sophus Tromholt; Hans Geelmuyden; Ludvig Schulerud; H.O. Jensen; C. Lagrange; A. Lancaster

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1881, 5te. Aargang

Geologi, Astronomi, Meteorologi, Havforskning, Geografi, Kjemi, Fysiologi

H.O. Jensen

Om Kulstoffet og dets Forbindelser

Kjemi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck

Kemiske Resultater fra den norske Nordhavsexpedition

Kjemi

Ludvig Schulerud

Lidt mere om Salicylsyren

Kjemi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Carl Frederik Krafft; Theodor Kjerulf; Robert Collett; Francois van Rysselberghe

Naturen. Nr. 10, Oktober 1881, 5te. Aargang

Geologi, Zoologi, Kjemi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck

Kemiske Resultater fra den norske Nordhavsexpedition

Kjemi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Oskar Emil Schiøtz

Naturen. Nr. 11, November 1881, 5te. Aargang

Fysikk, Kjemi, Polarforskning

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck

Kemiske Resultater fra den norske Nordhavsexpedition

Kjemi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Carl Frederik Krafft; F. C. Schübeler

Naturen. Nr. 12, Desember 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Kjemi, Fysiologi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck

Kemiske Resultater fra den norske Nordhavsexpedition

Kjemi

Ukjent

Kunstige Diamanter

Kjemi

Einar Larsen

Om Coniferin og Vanilin

Kjemi

Jørgen Brunchorst

Professor Bjerknes’s Experimenter og Celledeling

Kjemi

Ukjent

Forunderlige Virkninger af stærk Kulde

Kjemi

Ukjent

Prof. C. W. Blomstrand: Kemien, atomernas vetenskap

Kjemi

Ludvig Schulerud

Alchemisterne og de Vises Sten

Kjemi

Ludvig Schulerud

Alchemisterne og de Vises Sten

Kjemi

Carl Frederik Krafft; Jens Fredrik Schroeter; Krätzer

Naturen. Nr. 2, Februar 1885, 9de. Aargang

Geologi, Botanikk, Kjemi, Astrologi

Ukjent

Nyere Undersøgelser angaaende kondenserede Gaser og deres Anvendelse.

Kjemi

Otto Jensen

Om Ptomaïner

Kjemi

Axel Holst

Lidt om Øl og rendyrket Gjær

Kjemi

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Christian Frederik Lütken; Fridtjof Nansen; Emil Christian Hansen

Naturen. Nr. 1, Januar 1887, 11. årgang

Geologi, Zoologi, Kjemi, Hvalfangst

Emil Christian Hansen

Om luftens mikroorganismer

Kjemi

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Leonhard Hess Stejneger; Fridtjof Nansen; Emil Christian Hansen

Naturen. Nr. 2, Februar 1887, 11. årgang

Botanikk, Ornitologi, Zoologi, Kjemi

Emil Christian Hansen

Om luftens mikroorganismer.

Kjemi