Søndagsskole 2


Ukjent

[Søndagsskole]

Religiøs virksomhet, Mann, Barn, Kvinne, Gruppeportrett, Kirke, Alter, Kors, Orgel, Søndagsskole

Selmer Malvin Norland

[Søndagsskole]

Kvinne, Gruppeportrett, Jente, Søndagsskole