Auksjon 1


Fortegnelse over endeel Manuscripter

1775-10-11

Manuskripter, Handel, Boksamlinger, Dødsbo, Auksjon