Demning 139


G.E. Bonde

Grimosdammen

1924-06-19

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Grimsosdammen. Höyanger

1924-06-19

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Grimsosdemningen. Höyanger

1924-06-19

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Grimsosdammen

1924-06-19

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Nedre Breidalsvano

1924-08-18

Vann, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidal dam

1924-07-18

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-07-26

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-07-26

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning, Spett

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-18

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-07-26

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-08-12

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Sandvasking. Øvre Breidalen.

1924-07-26

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-07-26

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-07-26

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-08-20

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Øvre Breidalsdam. Höyanger

1924-08-20

Robåt, Vann, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Sandtransport, Øvre Breidalsdam

1924-08-20

Pram, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Fra Øvre Breidalvo.

1924-08-13

Robåt, Vann, Roer, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Skogbakkedam, Höyanger

1924-10-01

Gruppeportrett, Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Skogbakkeos

1924-09-24

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Skogbakkeos

1924-09-24

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Dam Skogbakke-os

1924-09-24

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-11

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-11

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-23

Landskap, Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-18

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Nedre Breidaldam

1924-10-04

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-09-24

Vannkraftutbygging, Demning

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-09-25

Arbeider, Vannkraftutbygging, Demning

Ukjent

[Småmøllen og omgivelsene]

Steinmur, Demning, Bekk

Ralph L. Wilson

[Storediket, inntak]

Kvinne, Rør, Demning

Ukjent

[Storediket]

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Anleggsarbeider, Dykker, Demning

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Elv, Demning

Ukjent

[Arbeid med Nedrediket]

Oversiktsbilde, Byggeplass, Demning

Ralph L. Wilson

[Arbeidslag ved Tarlebøanlegget]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Demning

Ukjent

[Storediket]

Landskap, Vann, Demning

Ukjent

[Byggetegning av Tarlebødemningen]

Demning, Arkitekttegning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Demning, Spett

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Demning