Vintønne 2


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Vintapping H.C. Krohns vinhandel]

Kurv, Arbeider, Vinforretning, Vinkjeller, Vintønne

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ovenfor H.C. Krohns vinkjeller. H.C. Krohns vinhandel]

Hest, Bakgård, Vinkjeller, Vintønne