Utstilling 584


Bjørn Berland

Volta Dam, Legon June 64

Utstilling, Fargefotografi, Elv, Kart, Lysbilde, 35 mm, Demning

Ukjent

[Bergensutstillingen]

Fontene, Skipsdekk, Utstillingsbygning, Utstilling, Flagg, Sjøbod

K. Nyblin

Bergens-Udstillingen. Oversigtsbillede

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Utstilling

K. Nyblin

Bergen-Udstillingen. Industrihallen

Fontene, Utstillingsbygning, Utstilling, Flagg

Bergensudstillingen 1898 Industrihallen

Postkort, Utstillingsbygning, Utstilling

Postkort, Utstillingsbygning, Utstilling

K. Nyblin

Fiskerihallen og Folkekjökken

Paviljong, Kjøkken, Utstillingsbygning, Utstilling, Flagg

K. Nyblin

Oversigtsbillede

Fontene, Oversiktsbilde, Utstillingsbygning, Utstilling

K. Nyblin

Cloettas pavillon

Paviljong, Utstilling

K. Nyblin

Digres Jagt Pavillon

Paviljong, Utstilling

K. Nyblin

Bergens-Udstillingen 1898

Interiør og innredning, Utstillingsbygning, Utstilling

K. Nyblin

Bergens-Udstillingens Aabningdag

1898-05-16

Utstillingsbygning, Utstilling, Folkemengde

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Alfred Brundtland

[Bergensutstillingen i 1910]

Utstilling, Folkemengde

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Ukjent

[Vakter ved Bergensutstillingen i 1910]

Utstilling, Gruppeportrett, Vakt

Ukjent

Bergensutstillingen, 1910.

Barn, Utstilling, Ektepar, Barneklær, Brannmann, Damehatt, Barn og foreldre, Brannuniform

Ukjent

Historisk Museum

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Utstilling

Carl Günther

internationale Fischerei-Ausstellung, Berlin 1880

Fiskeindustri, Utstilling, Monter, Tranproduksjon

Greve & Norland

[Fotomonter, trolig til fotografene Greve & Norland]

Fotografi, Utstilling, Monter

Ukjent

Fiskeindustri, Utstilling, Monter, Hermetikkboks

Greve & Norland

Reklamemonter med fiskehermetikk til Claus Andersens enke i Stavanger.

Fiskeindustri, Utstilling, Monter, Hermetikkboks

Ukjent

Fiskeindustri, Utstilling, Monter

Ukjent

Fiskeindustri, Utstilling, Mann, Monter, Hermetikkboks, Hermetikkfabrikk

Jan Greve

Fiskeindustri, Utstilling, Monter, Hermetikkboks

Ukjent

[Reklameutstilling til pelshandler C. Brandt, Bergen]

Utstilling, Pelsverk, Pelsvareforretning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Tårn, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør og innredning, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør og innredning, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør og innredning, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør og innredning, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør og innredning, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør og innredning, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør og innredning, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Byggeplass

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Vase

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Interiør og innredning, Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling