Sykdom 2


Christian Magnus Falsen

Brev fra statssekretær Fredrik Due til Christian Magnus Falsen den 29. august 1829.

1829-08-29

Lovkommisjon, Sykdom, Permisjon, Høyesterettsjustitiarius

Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz

Brev til Christian Magnus Falsen fra svigerinnen Georgette Falsen 31. august 1827

1827-08-31

1800-tallet, Sykdom, Forordning