Not 15


Ukjent

[Notbøter]

Interiør og innredning, Fisker, Arbeider, Hverdagsklær, Not-oppheng, Not

Ukjent

[Øygarden]

Fiskebåt, Fisker, Fiske, Not

Ellisif Wessel

[Fra silfangsten i grense Jakobselv]

Fjord, Robåt, Strand, Fiske, Not

Ellisif Wessel

[Lineegning i Kiberg ved Vardø]

Mann, Kvinne, Tønne, Not, Samer, Fiskegarn, Line

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger, (Notkastning).

Mann, Fjell, Gutt, Fjord, Robåt, Fiske, Hverdagsklær, Sydvest, Kipe, Not, Fiskegarn

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger. (Notkastning).

Mann, Fjell, Gutt, Fjord, Hverdagsklær, Sydvest, Kipe, Not, Mannsklær

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger. (Notkastning).

Mann, Fjell, Gutt, Fjord, Hverdagsklær, Færing, Kipe, Not

Atelier KK

[Sildeskuter ved kai i Bergen]

1933-01-11

Mann, Fiskebåt, Havn, Skøyte, Not

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Mann, Fabrikk, Arbeider, Tresko, Not, Not- og garnfabrikk

Atelier KK

[Interiør fra Fagerheims Fabrikker 1933]

Mann, Fabrikk, Arbeider, Tresko, Not, Not- og garnfabrikk

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fisker, Færing, Not, Vårsildfiske

Atelier K. Knudsen

[Vårsildfisket ved Haugesund 1900]

Fiskebåt, Fisker, Færing, Not, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Atelier KK

Storsildfisket, Fedje. Landnotsteng

Postkort, Fisker, Robåt, Fiske, Landnot, Oselver, Not, Sildefiske, Sildesteng

Olai Schumann Olsen

["Fangst" ved kai for lossingen]

Kaianlegg, Fiskebåt, Fisker, Fisk, Stige, Yrkesklær, Not, Lossing

Olai Schumann Olsen

["Fangst" ved kai for lossing]

Fiskebåt, Fisker, Trekasse, Yrkesklær, Not, Fiskegarn, Lossing