skapt av

Utgitt av
R. Dahls Efterleverske
Dette dokumentet er knyttet til emnene Dødsfall, Minnetale, 1700-tallet, Barn

Relatert til: Johan Nordahl Rolfsen, Birgitte Rolfsen

Er en del av

Bokstavklassene

Bokstavsystemet ble brukt fra 1948/-49 til 1993. Det er dermed... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 19
  • 11
  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus