Pergamentmanuskripter 2

Middelalderens primærkilder ved Spesialsamlingene

Den komplette kodeksen (boken) Ms 28 fra år 1200 er digitalisert og kan studeres her i Marcus. Den har vært studert flere ganger, en gang på 1960-tallet, og senest fra 2005 og framover til i dag, med ekspertundersøkelser og mastergradsarbeid. MS 28 ble laget i Belgia, og inneholder kommentar på latin til Matteusevangeliet.