Bildene fra Hardanger 8

De første reisene må Catharine ha gjort i nærområdet i Hardanger sammen med sin far Christian Kølle. Kølle var av familiebånd og utdanning en del av embetsstanden, selv om han selv aldri fikk et embete. Dette nettverket av standsmessig bekjente har nok Catherine tidlig blitt trukket inn både gjennom embetsmenns besøk i Ulvik og egne besøk til embetsgårdene i området. I forbindelse med Biskop Pavels visitas i Ulvik 14. juli 1818 beskriver han hvem som deltok i det påfølgende middagsselskapet. I tillegg til bispen selv, var det prost Hertzberg, sogneprest Røtting, presteenkene Kahrs og Wolf og «tre jomfruer Kølle ..især ene af dem, have megen levemaade og tale om alt fra cederen paa Libanon til isopen ved væggen; i øvrig aldeles ikke dumme.» .

En av dem Catharine hadde jevnlig kontakt med og som nærmest må ha vært en mentor for henne var folkeopplysningsmannen og prosten i Voss og Hardanger, Niels Hertzberg i Ullensvang. I alle fall må han ha vært en åndsfrende med sine allsidige interesser for maleri, karttegning, meteorologi og friluftsliv osv. Det er fra dette nærområdet i Voss og Hardanger vi finner Catharines mest omfattende produksjon og kanskje også hennes mest minutiøse og vakre prospekter; Ulvik, Granvin, Voss, Ullensvang, Odda, Rosendal m.fl. Dette var i tiden før fotografiet, før det store hamskiftet og utskiftingene i landbruket, før landverts kommunikasjoner og før den internasjonale stilarkitekturen kom til bygdene. I bildene finnes detaljerte gjengivelser av natur, topografi, befordringsmidler og byggeskikk som ikke lenger eksisterer, bl.a. det vestnorske klyngetunet og eldre kirkebygg som ikke overlevde reformene på midten av 1800-tallet.