Nansen og bergenserne

Herman Friele

Herman Friele

Person

Zoolog. Friele var i utgangspunktet kjøpman og overtok familiebedriftens import av kolonialvarer.1 Samtidig næret han en sterk interesse for naturvitenskap. Han ble en anerkjent zoolog,2 og bidro betydelig til samlingene. Han deltok som Bergen Museums representant i den Norske Nordhavsekspedition3. Han satt også en periode i museets styre, og i redaksjonskomiteen for det populærvitenskaplige tidsskriftet Naturen.

Herman Friele var onkel til konservator James Grieg.

Medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania, Æresmedlem Muséforendingen og Fiskeriselskapet.

  1. Fossen, A.B. (2020) ‘Herman Friele’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/Herman_Friele_-_2 (Besøkt: 5 October 2021).

  2. ‘Herman Friele – zoolog’ (2021) Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/Herman_Friele_-_zoolog (Besøkt: 5 October 2021).

  3. Brunchorst, J. (1900) Bergens museum 1825-1900: en historisk fremstilling. Bergen: Bergen Museum. Tilgjengelig fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110508098

Hendelser

Herman Friele blir født i Bergen.
Herman Friele dør i Voss.

Koblet til...