Nansen og bergenserne

Tom Langbehn

Tom Langbehn

Forsker ved Institutt for biovitenskap, UiB

Person

Fra Osterhorn, nord for Hamburg i Tyskland, i Bergen siden 2016

Da Toms mastergradsveileder foreslo at han skulle bruke datamodeller til å studere fisk, måtte han tenke seg om. Han hadde alltid vært mye ute og trivdes med å observere naturen. Etter å ha vært nasjonalparkguide, hadde han finansiert biologistudiene gjennom å utrede konsekvenser av naturinngrep, som ved å telle fugler der det skulle bygges vindturbiner.

Tom tok utfordringen, og datamodellene viste seg å gi ham en mulighet observasjoner ikke har. Modeller kan brukes til å se, ikke bare på hva som skjer, men på mekanismene bak og årsakene til at det skjer.

Nå forsker Tom på hvordan lys påvirker økosystemet i havet i Arktis. Når vannet blir varmere, trekker fisk nordover. Men mørketid og midnattssol kan skape trøbbel. I den lange mørketiden sliter silden med å se maten sin. For den nordlige lysprikkfisken derimot, gjør midnattssol det vanskelig å skjule seg og unngå å bli spist. Med datamodeller kan Tom utforske slike sammenhenger.


Koblet til...