Nansen og bergenserne

Johan Hjort

Johan Hjort

Person

Hjort fullførte sin doktorgrad i marinbiologi i Tyskland i 18922. Allerede før dette hadde Nansen formidlet kontakt mellom studenten Hjort, som hadde behov for å få samlet inn ferske sekkdyr, og zoologen Herman Friele, som hadde samlet store mengder materiale til Bergen Museum. 1

Ved hjemkomsten ble Hjort ansatt ved Universitetet i Oslo, etter hvert som styrer av Biologisk Stasjon i Drøbak. I 1900 flyttet han til Bergen for å gå inn i Fiskeristyrelsen. Denne styrelsen ble etter få år omorganisert til Fiskeridirektoratet, med Hjort som første Fiskeridirektør.5

Hjort interesserte seg sterkt for hvordan fiskebestander kunne variere over tid, og ikke minst hvordan miljøet påvirket overlevelse i sårbare stadier. Studier av fiskeskjell og øresteiner3 gjorde det mulig å kikke på alderssammensetningen av fiskebestander. Arbeidet Hjort og de andre pionerene danner fortsatt grunnlaget for norsk og internasjonal fiskeriforvaltning. 4

Hjort var en pådriver for byggingen av det statlige havforskningsfartøyet Michael Sars, og han ledet flere ekspedisjoner og tokt med dette fartøyet. Blant annet kartla fartøyet de første årene betingenlsene for oppdrett av østers

  1. Helle, K.B. (2011) ‘Fridtjof Nansen som konservator ved Bergens Museum’, Årbok for Universitetsmuseet i Bergen, 2011, pp. 8–18.

  2. Schwach, V. (2020) ‘Johan Hjort’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/Johan_Hjort_-_2 (Besøkt: 6 Oktober 2021).

  3. strukturer i fiskens balanseorgan som vokser i takt med fisken

  4. Kjesbu, O. (2019) Johan Hjort, dagsaktuell havforskningspioner, Havforskningsinstituttet. Tilgjengelig fra: https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/juni/johan-hjort-dagsaktuell-havforskningspioner.

  5. ‘Johan Hjort – norsk marinbiolog’ (2021) Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/Johan_Hjort_-_norsk_marinbiolog (Besøkt: 7 October 2021).

Hendelser

Johan Hjort blir født i Kristiania.
Johan Hjort dør i Hofstad gård.

Koblet til...