Nansen og bergenserne

Johanne Skrefsrud

Johanne Skrefsrud

Doktorgradsstipendiat ved Geofysisk institutt, UiB og Bjerknessenteret

Person

Fra Bærum i Norge, i Bergen siden 2020

Johanne husker et dykk ned til 30 meters dyp. Hun var 23 og jobbet som frivillig på et marinbiologisk prosjekt i Mosambik. Vannet var klarere og fiskene større enn hun var vant til. Alt var blågrønt, for så langt nede er de fleste farger borte. Lengre nede lå dyphavet, mørkt og mystisk. Tanken på hvor lite vi vet om det som foregår i dypet, fascinerte henne. Livet der nede, men like mye bevegelsene i vannet og kreftene som driver det gjennom alle verdens hav. Havets fysikk. Hun valgte å studere oseanografi, og i dag forsker hun på havstrømmer i Atlanterhavet. I Nord-Atlanteren frakter overflatestrømmer varmt vann nordover og inn i Arktis, mens kaldt vann strømmer sørover i dypet. Johanne bruker fysiske lover og ligninger til å utforske hvordan vannet beveger seg, både i dyphavet og i møte med vinden som blåser over havoverflaten.


Koblet til...