Nansen og bergenserne

Peter Hysing

Peter Hysing

Person

Hysing hadde studert medisin, men aldri fullført studiet. Han ble opprinnelig ansatt som konservator1 ved museet, og hans oppgave var å vise besøkende rundt i museet til museets faste åpningstider. Sommertid hadde museet åpent to timer to dager i uken, vinterstid bare en dag i uken. Fra starten av var det bare museets medlemmer og "fremmede" som hadde adgang til muset, mens byens borgere i alminnelighet ikke hadde tilgang.

Fra 1854 fungerte Hysing i hovedsak som bibliotekar.3 Han beskrives av Brunchorst som elskverdigheten selv, til tross for at han var plaget med helsen og en "ubarmhjertig hoste".

  1. Brunchorst, J. (1900) Bergens museum 1825-1900: en historisk fremstilling. Bergen: Bergen Museum. Tilgjengelig fra: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110508098

  2. Brinkmann, A. (1925) ‘Zoologisk avdeling’, i Bergen Museum 1925. Bergen: Bergen Museum, s. 185–226.

  3. Brinkmann, A. (1925) ‘Zoologisk avdeling’, i Bergen Museum 1925. Bergen: Bergen Museum, s. 185–226.

Hendelser

 – 
Peter Hysing blir født.
 – 

Koblet til...