Nansen og bergenserne

Nil Irvali

Nil Irvali

Forsker ved Institutt for geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret

Person

Fra Istanbul i Tyrkia, i Bergen siden 2008

Selv om hun kan bli sjøsyk, elsker Nil å dra på tokt. Hun liker følelsen av å være på det store havet. Arbeidet på skipet. Spenningen når borekjerner med flere tusen år gamle sedimenter fra havbunnen trekkes opp på dekk. I slike sedimenter kan hun lese av fortidens klima. 

Nil forsker på naturlige variasjoner i Barentshavet de siste 12 000 årene. Skallene fra ørsmå fossiler i sedimenter fra havbunnen øst for Svalbard, vitner om hvordan temperaturen og saltinnholdet i sjøen har variert fra tiår til tiår og hundreår til hundreår. Slik kan hun rekonstruere fortidens klima og innstrømningen av varmt vann fra Atlanterhavet. 

I dagens klima styres sjøisutbredelsen i Barentshavet hovedsakelig av hvor mye varme som strømmer inn fra Atlanterhavet. Hva som vil være viktigst i fremtiden vet man ennå ikke. For å kunne vurdere menneskeskapte endringer i forhold til naturlige variasjoner, er det viktig å vite hvordan havstrømmene har variert i fortiden.


Koblet til...