Nansen og bergenserne

(Georg) Ossian Sars

(Georg) Ossian Sars

Person

Zoolog. G.O. Sars, kjent som Ossian, var født i Florø, og vokste opp i Manger, der hans far var sogneprest.1 Han fikk en kort periode ved Bergens Katedralskole, før familien flyttet til Oslo.

Sars er særlig kjent for sitt arbeid med krepsdyr, men også for sine studier av befruktede torskeegg.2 Han betraktes som en av grunnleggerne av norsk fiskeriforskning, og som en svært dyktig illustratør.

Sars tok initiativ til og ledet den Norske Nordhavsekspedition. En stor del av dette materialet endte ved Bergen Museum. Det var systematiseringen av dette materialet som ble Nansens hovedoppgave i hans tid som kurator ved museet.

Sars mottok på sin side krepsdyrmaterialet Nansen hadde samlet inn på ferden over Polhavet,3 og tok ansvaret for å systematisere materialet og publisere resultatene.

Ossian var sønn av Michael og bror av Eva (Sars) Nansen, og dermed Nansens svoger.

  1. Hestmark, G. (2020) ‘G O Sars’, Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig fra: http://nbl.snl.no/G_O_Sars (Besøkt: 7 October 2021).

  2. ‘Georg Ossian Sars’ (2020) Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/Georg_Ossian_Sars (Besøkt: 7 October 2021).

  3. Sars, GO. “Crustacea.” I Scientific Results: The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896, Fridjtof Nansen (red), I:1–137, med 36 plansjer. Christiania: Dybwad. Vol I, 1900.

Hendelser

(Georg) Ossian Sars blir født i Kinn.
(Georg) Ossian Sars dør i Aker.

Koblet til...