Nansen og bergenserne

"Nansen og bergenserne" i Bibliotek for humaniora.


Det er ingen hemmelighet at Nansen hadde et komplekst forhold til både Bergen og bergenserne, noe som er godt dokumentert gjennom både brev, bilder og bøker. Fra den 8. oktober 2021 var noen av disse dokumentene utstilt på Bibliotek for humaniora.

Rektor Margareth Hagen åpnet utstillingen «Nansen og bergenserne». Under utstillingsåpningen holdt også Universitetsbibliotekets egen Bjørn-Arvid Bagge et innlegg, professor Tor Eldevik gjorde rede for Nansens relevans for forskningen ved UiB i dag og selveste Nansen-marsjen ble dessuten fremført på orgel av førsteamanuensis Sigbjørn Apeland.

Parti fra utstillingen. Til venstre - Nansenflasker.

Utstnitt fra utstillingen.

Perspektiver.

Utsnitt av utstillingen.

Utsnitt fra utstillingen. Lengst til høyre, panoramavegg. Filmen som vises er innspilt ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Fra utstillingen - midt i front, jubileumshefte utgitt i 1896.

Utsnitt fra et av montrene.

Bøker skrevet av Nansen, deriblant "På ski over Grønland".

Åpning av utstillingen "Nansen og bergenserne"

Åpning av utstillingen "Nansen og bergenserne"

Tid:

Program 11:30-12:00:

Universitetet i Bergens jubileumsår
Rektor Margareth Hagen

Nansen og bergenserne
Seksjonsleder Bjørn-Arvid Bagge

Arven etter Nansen
Professor Tor Eldevik

Musikalsk innslag «Nansen-marsjen»
Førsteamanuensis Sigbjørn Apeland

Snorklipping
Rektor Margareth Hagen

Oppdatert