Reformasjonen – en historisk tidslinje 21

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden den katolske munken Martin Luther, i følge myten, hengte opp sine 95 teser mot avlatshandelen på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg. Det som skjedde etterpå var neppe intendert av Luther selv, men en etter en av forskjellige europeiske nasjonalstater brøt nå med den katolske kirken og antok lutherdommen som nasjonalreligion. Det er dette vi i dag kaller for Reformasjonen.

I Danmark-Norge ble Reformasjonen innført gjennom et statskupp i årene 1536 da kong Christian 3. avsatte og/eller arresterte de fleste biskopene i riket. I Norge ble motstanden mot innføringen av lutheranismen brutt ved at det som skulle bli den siste erkebiskopen i Norge, Olav Engelbretsen, flyktet fra riket i april 1537. Det samme året ble lutherdommen konsolidert ved utgivelsen av Kirkeordinansen, lover og regler som regulerte kirkelivet i Danmark-Norge i århundrer fremover.

Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen er også med på å markere reformasjonsjubileet. Vi har valgt å lage en digital utstilling som belyser ulike sider ved det religiøse livet her hjemme i løpet av de 500 årene siden lutherdommen ble innført. Først og fremst har vi konstruert en virtuell tidslinje hvor sentrale hendelser innenfor kirkelivet og med betydning for Norge presenteres. Naturlig nok er innførslene flest rundt brytningstiden da reformasjonen ble innført, men linjene trekkes også frem til i dag.

For det andre har Spesialsamlingene digitalisert et utvalg verker med betydning for kristenlivet her hjemme, så som de store billedbiblene fra 1500- og 1600-tallet og Erik Pontoppidans førsteutgave av Sandhed til Gudfrygtighed, den katekismeutgaven som kanskje har betydd mest for norske konfirmanter opp gjennom århundrene. Vi har også lenket inn andre sentrale verker av betydning for den lange reformasjonshistorien, blant annet fra skrifter digitalisert ved Nasjonalbiblioteket. På sikt håper vi at vi også vil kunne inn legge ytterligere skrifter fra samlingene våre.

Vi ønsker brukerne våre en god opplevelse!

Universitetsbiblioteket vil takke alle som har bidratt til at vår markering av reformasjonsåret er blitt til gjennom tekster, ideer og teknisk bistand. Bidragsytere har vært: Ola Søndenå, Marianne Paasche, Tarje Lavik, Jo Hjelle, Pedro Vasquez, Pål Steiner, Ragnhild Bjelland, Bjørn Abusdal, Michael Grote, Thomas Slettebø, Gina Dahl og Bjørn-Arvid Bagge.

Se også de tre nye videoene fra Spesialsamlingene i anledning reformasjonen!

Bjørn Bagge forteller om bibelen fra 1550

Se hvordan bibelen fra 1589 er blitt digitalisert hos oss!

Dorothea Engelbretsdatter - Sjelelige sanger i hundre år