Artikkel skapt av

Publisert: 1883

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1883-04-03


En kinesisk jordart som det ikke var et norsk ord for: Oversatt fra tysk av A. Blytt

Dette dokumentet er knyttet til emnet Biologi

Er en del av

Naturen. Nr. 4, April 1883, 7de. Aargang

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Tidsskriftet redigeres under Udgiverens Fravær af Cand. pilos. J. Brunchorst) se mer


comments powered by Disqus