Artikkel skapt av

Publisert: 1883

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1883-06-03


Dette dokumentet er knyttet til emnet Vitenskapsetikk

Relatert til: Vivisektionsspørgsmaalet

Er en del av

Naturen. Nr. 6, Juni 1883, 7de. Aargang

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Tidsskriftet redigeres under Udgiverens Fravær af Cand. pilos. J. Brunchorst) se mer


comments powered by Disqus