Artikkel skapt av

Publisert: 1884

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1884-06-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Biologi

Relatert til: Om Forekomsten af Insekteri Menneskets Legeme

Er en del av

Naturen. Nr. 6, Juni 1884, 8de. Aargang

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg). se mer


comments powered by Disqus