Artikkel skapt av

Publisert: 1884

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1884-08-09


Dette dokumentet er knyttet til emnet Zoologi

Er en del av

Naturen. Nr. 8-9, August-September 1884, 8de. Aargang

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg). se mer


comments powered by Disqus