Artikkel skapt av

Publisert: 1886

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1886-07-07


Dette dokumentet er knyttet til emnet Medisin

Relatert til: Om forandringerne ved det menneskelige Legeme efter Døden

Er en del av

Naturen. Nr. 7-8, Juli-August 1886, 10de. Aargang

Udgivet og redigeret af Carl Krafft, cand. philos. Under Medvirkning af Konservator Dr. J. Brunchorst, Konservator G.A. Guldberg, Amanuensis S. Henrichsen, Amanuensis Jac. G. Otto, ... se mer


comments powered by Disqus