Artikkel skapt av

Publisert: 1889

Utgitt av
Bergens Museum

Utgitt av
Jørgen BrunchorstSignatur: ubb-tskr-naturen-1889-07-04


Dette dokumentet er knyttet til emnene Polarekspedisjon, Polarforskning

Relatert til: Den norske grønlandsekspedition. Dr.Fridtjof Nansens officielle rapport til etatsraad Gamél.

Er en del av

Naturen. Nr. 7, Juli 1889, 13de. Aargang

Udgivet af Bergens Museum, redigeret af Dr. J. Brunchorst se mer


comments powered by Disqus