Artikkel skapt av

Publisert: 1892

Utgitt av
Bergens Museum

Utgitt av
Jørgen BrunchorstSignatur: ubb-tskr-naturen-1892-04-07


Dette dokumentet er knyttet til emnet Meteorologi

Relatert til: Om veirspaadomme.

Er en del av

Naturen. Nr. 4, April 1892, 16de. Aargang

Udgivet af Bergens Museum, redigeret af Dr. J. Brunchorst se mer


comments powered by Disqus