Artikkel skapt av

Publisert: 1917

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1917-04-02


Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Medisin

Er en del av

Naturen. Nr 4, April 1917, 41de aargang

Udg: Bergens museum, Red.: .Jens HolmboeLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen! se mer

Naturen. Nr 4, April 1917, 41de aargang

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup se mer


comments powered by Disqus