Artikkel skapt av

Publisert: 1919

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1919-06-03


Dette dokumentet er knyttet til emnet Matematikk

Er en del av

Naturen. Nr 6, Juni 1919, 43de aargang

Udg: Bergens museum, Red.: .Jens HolmboeLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen! se mer

Naturen. Nr 6, Juni 1919, 43de aargang

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup se mer


comments powered by Disqus