Artikkel skapt av

Publisert: 1921

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1921-05-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Geologi

Er en del av

Naturen. Nr 5, Mai 1921, 45de aargang

Udg: Bergens museum, Red.: .Jens HolmboeLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen! se mer

Naturen. Nr 5, Mai 1921, 45de aargang

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup se mer


comments powered by Disqus