Artikkel skapt av

Publisert: 1922

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1922-06-03


Dette dokumentet er knyttet til emnet Geologi

Er en del av

Naturen. Nr 6 Juni 1922, 46de aargang

Udg: Bergens museum, Red.: .Jens HolmboeLes mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå til fulltekstsøket for Naturen! se mer

Naturen. Nr 6 Juni 1922, 46de aargang

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup se mer


comments powered by Disqus