Artikkel skapt av

Publisert: 1923

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1923-04-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Naturvitenskap

Er en del av

Naturen. Nr. 4-5, April-Mai 1923, 47de årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. ... se mer


comments powered by Disqus