Artikkel skapt av

Publisert: 1925

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1925-03-02


Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Polarforskning

Er en del av

Naturen. Nr. 3, Mars 1925, 49de årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. ... se mer


comments powered by Disqus