Artikkel skapt av

Publisert: 1926

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1926-05-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Arkeologi

Relatert til: Om menneskenes ældste bruksmetal

Er en del av

Naturen. Nr. 5, Mai 1926, 50. aargang

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus