Artikkel skapt av

Publisert: 1931

Utgitt av
Bergens Museum



Signatur: ubb-tskr-naturen-1931-01-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Botanikk

Er en del av

Naturen. Nr. 1, Januar 1931, 55. årgang

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! ... se mer


comments powered by Disqus