Artikkel skapt av

Publisert: 1941

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1941-09-04


Dette dokumentet er knyttet til emnet Folkloristikk

Er en del av

Naturen. Nr. 9-10, September - Oktober 1941, 65. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus