Artikkel skapt av

Publisert: 1943

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-09-01


Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Substratosfære

Er en del av

Naturen. Nr. 9, September 1943, 67. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus