Artikkel skapt av

Publisert: 1943

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-10-03


Dette dokumentet er knyttet til emnene Kjemi, Gener, Molekyler, Cytoplasma

Relatert til: «Levende molekyler»: II. Virus

Er en del av

Naturen. Nr. 10, Oktober 1943, 67. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus