Artikkel skapt av

Publisert: 1947

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-01-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Meteorologi

Er en del av

Naturen. Nr. 1, Januar 1947, 71. årgang

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! Gå ... se mer


comments powered by Disqus