Bok

Publisert: 1915

Utgitt av
John Griegs ForlagSignatur: ubb-adr-bergen-1915


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til enkeltside for nedlasting:

Materialet til nærværende adressebok er indsamlet høsten 1914 av egne mandtalsførere, og redigert av hr. postfuldmægtig Flach. Flytningerne april 1915 er indtat i særskilt tillæg. Denne utgave er i sammenligning med de tidligere betydelig utvidet, vi kan næsten si , gjort dobbelt saa stor, idet der for første gang er medtat et fuldstændig gateregister med aclresserne arrangert efter husnumrene og de forskjellige etager og gaterne i alfabetisk orden. Foruten gateregistret og det alm. personregister indeholder Adresseboken ogsaa et fagregister over de forskjellige virksomheter inden byen.

Dette dokumentet er knyttet til emnet Adressebok


comments powered by Disqus