BokSignatur: ubb-ekst-k-box-084-41


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:


Last ned PDF

Trykt hos Chr. Dahl Bogtrykkeri. Faaes tilkjøbs hos Boghandler Arne C. Wichne

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, Norge, Skillingsviser

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Svært god

comments powered by Disqus