Bok skapt av

Publisert: 1498Signatur: ubb-librar-q-108


63 prekener til ære for Jomfru Maria, skrevet av fransiskanermunken Bernardinus de Bustis fra Milano. Trykket av boktrykkeren Martin Flach.


comments powered by Disqus