Hefte skapt avSignatur: ubb-ms-0177-g


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Trykt Christiania 1816. Tillikemed et par vedheftede brever og 2 expl. Av Falsens Trykte bekjendtgjørelse av 26/9 1818 om landskylden.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skatt, Skattetakst

Fysisk beskrivelse

  • Oktav.

comments powered by Disqus