Hefte skapt av

Publisert: 1950

Publisert i
8. mai vol. 2Signatur: ubb-tskr-8mai-03Gå til enkeltside for nedlasting:

4 Årg.,1950. Lærer Nils Vikdal ga ut stensilen "Skolenytt" i 1947-et forsøk på å renvaske lærere som hadde vært medlemmer i det NS-styrte "Lærersambandet". I 1948 starter han avisen 8. mai. Tidligere Nasjonal Samling medlemmer skriver om, dvs forsøker å rehabilitere Vidkun Quisling, frontkjempere og folk som ble dømt i Landssvikoppgjøret. Avisen omtaler det konsekvent som rettsoppgjøret, Etter Nils Vikdals død i 1952 skifter den navn til "Folk og land" og redaksjonen flyttes til Oslo. På det meste har den ca 6-7000 abonnenter. I 2004 går den inn- det er ikke mange gammelnazister i live .

Dette dokumentet er knyttet til emnene Andre verdenskrig, Nasjonal Samling, Okkupasjonen 1940-1945, Avis, Nazisme, Norge, Antisemittisme, Holocaust, Frontkjempere, Landssvikoppgjøret

Relatert til: Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling, Adolf Hitler

Fysisk beskrivelse

  • Svært god

comments powered by Disqus